Nu online: Plan 07

Er is al veel inkt gevloeid over de ruimtelijke chaos in ons kleine land, meestal terecht. We worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen, en de beleidskeuzes sturen niet meteen aan op een drastische verandering.  Desalniettemin zijn het boeiende tijden! De wereld rondom ons verandert in sneltempo. Zowel de fysieke als de mentale context zijn tot iets zeer complex verworden, en dat gaat gepaard met nieuwe en steeds wisselende uitdagingen.

En net in deze complexiteit ligt de uitdaging voor de architect. Waarschijnlijk heeft deze uit de hand gelopen context er veel mee te maken waarom de Belgische architectuur momenteel zo gehypet wordt in het buitenland. Daar bovenop zitten we wereldwijd bij de koplopers wat betreft het aantal architecten ten opzichte van het aantal inwoners, waardoor er veel concurrentie is in onze sector en je bijna niet anders kan dan je te profileren en jezelf een identiteit aan te meten. Dit, en het ruimtelijk en wettelijk kader waarbinnen gewerkt moet worden, zorgen er voor dat de architect steeds creatiever uit de hoek moét komen. Hoe complexer de context, hoe boeiender de mogelijke antwoorden.